Sabtu, 14 Januari 2012

imperialisme di asia tenggara

Imperialis Barat telah menguasai Asia Tenggara sejak abad ke-15.
(a) Nyatakan negara Barat dan kawasan jajahannya di Asia Tenggara?
[10 markah]
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan faktor yang menyebabkan Asia Tenggara dijajah?
[10 markah]
(c) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh
generasi muda hari ini bagi mengelakkan penjajajahan asing berulang
ke atas negara kita?
[5 markah]


(a)
F1 Portugis
F2 Melaka
F3 Timor-Timur / Timor Leste

F4 Sepanyol
F5 Filipina

F6 Britain
F7 Tanah Melayu
F8 Sabah
F9 Sarawak
F10 Brunei
F11 Burma

F12 Belanda
F13 Indonesia

F14 Perancis
F15 Vietnam
F16 Laos
F17 Kemboja

F18 Amerika Syarikat
F19 Filipina


(b)
F1 Kedudukan Asia Tenggara yang strategik
H1a terletak di antara China dengan India

F2 Kekayaan bahan mentah
H2a bijih timah, kayu jati, tebu, kelapa
H2b tanah yang subur

F3 Revolusi Perindustrian di Barat
H3a bekalan bahan mentah diperlukan secara konsisten
H3b perlu kawasan pasaran baru

F4 Perkembangan dalam sistem pengangkutan dan perhubungan
H4a penggunaan kapal berkuasa wap
H4b muatan boleh dibawa banyak
H4c perjalanan menjadi cepat
H4d pembukaan Terusan Suez
H4e memendekkan perjalanan di antara Barat dengan Timur
H4f perjalanan lebih selamat
H4g menjimatkan kos
H4h penciptaan telegraf
H4i urusan pentadbiran dan perniagaan menjadi lebih mudah


F5 Persaingan antara kuasa-kuasa Barat
H5a semakin luas tanah jajahan semakin tinggi sanjungan yang
diterima
H5b keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan
penjajah

F6 Slogan Beban Orang Putih dan Tugas Menyebarkan Tamadun
H6a kuasa British dan Belanda mendakwa mereka lebih maju dan
bertamadun
H6b mereka bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur
H6c mubaligh Kristian berpendapat mereka bertanggunjawab
menyebarkan ajaran Kristian di tanah jajahan


(c)
F1 Mendalami ilmu pengetahuan
F2 Memantapkan diri dengan teknologi ICT
F3 Mempunyai jati diri bangsa Malaysia yang sejati
F4 Mempunyai semangat yakin Malaysia boleh
F5 Mengekalkan perpaduan kaum
F6 Mengekalkan kestabilan / keamanan dalam negara
F7 Mengelakkan menyentuh isu-isu sensitif yang boleh
membangkitkan sensitiviti perkauman
F8 Bekerja / tidak menganggur
F9 Menjadi askar / tentera
F10 Mengamalkan semangat “1Malaysia”
F11 Tidak khianat / belot kepada negara
Mana-mana jawapan yang munasabah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan